0591-302638

Schimmelsanering

Wat zijn schimmels?

Schimmels en gisten zijn fungi. Dit zijn eukaryote micro-organismen waardoor ze zich onderscheiden van de bacteriën. Schimmels zijn aeroob, maar zelfs bij zeer lage zuurstofconcentraties is groei mogelijk. De schimmels zijn draadvormige fungi waardoor de groei een typisch stoffig, wollig of harig uiterlijk heeft. Gisten zijn meestal eencellig en vormen gladde kolonies. Schimmels vallen onder biologische agentia (onderdeel van gevaarlijke stoffen) van de Arbowetgeving. Voor het verwijderen van schimmels gelden ook de regels voor biologische agentia.

Hoe ontstaan schimmels?

Schimmels ontstaan bij door vochtproblemen, te weinig ventilatie of bij het bederven van voedsel.

Het alleen verwijderen van de schimmel uit bijvoorbeeld een keuken is niet toereikend en eigenlijk een tijdelijke oplossing. Er zal ook gekeken moeten worden naar een oplossing om de ventilatie te verbeteren om nieuwe schimmelvorming in de toekomst te voorkomen. Ook in dergelijke (constructieve) aanpassingen kunnen wij u ondersteunen.

Wat zijn de risico’s?

Mensenkrijgen vaak last van schimmelsporen in de lucht, vooral in ruimtes die slecht geventileerd worden: door het aanwezige vocht krijgen de schimmels de kans mycelium te maken en vervolgens sporen te vormen die in de lucht verspreid worden.

Schimmels kunnen astma en andere luchtwegklachten wel verergeren. Door een vochtige woning kunt u last krijgen van keelpijn, niezen en hoesten, verstopte neus, piepende ademhaling en benauwdheid. Bij mensen die allergisch zijn, treden de klachten vaker op en kunnen ze heftiger zijn.

De schimmelsanering

Het saneren van schimmels vraagt om een gedegen vooronderzoek en een goede voorbereiding. Ook is het van belang om na de sanering van de schimmels preventief na te denken over het voorkomen van schimmels. Dit kan middels een duurzaam systeem ter preventie van schimmels. Neem contact op voor de mogelijkheden!