0591-302638

Over Flory B.V.

Onze geschiedenis

Flory asbestverwijdering saneert asbest golfplaten dak

Flory B.V. is een landelijk opererend bedrijf gespecialiseerd in asbestverwijdering, dakbedekkingen, zonne-energie en het verwijderen van overige gevaarlijke stoffen zoals o.a. Chroom-6 en PCB’s. Het familiebedrijf is opgericht in 1979 door de naamgever van het bedrijf Joop Flory. Wij zijn begonnen als dakdekkersbedrijf in Nieuw-Amsterdam waarbij onder andere golfplaten daken werden gerealiseerd. In 1994 kwam het totaalverbod op het gebruiken en bewerken van asbesthoudende materialen en het was voor zoon Martin Flory dan ook een logische stap om zich vanaf dat jaar toe te spitsen op het saneren van asbest(daken). Met het behalen van het wettelijk verplichte asbestverwijderingscertificaat en het opleiden van de medewerkers tot deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) werd het onderdeel Asbestverwijdering Flory B.V. opgericht.

Gedurende de eerste jaren na de oprichting van de asbestverwijderingstak is vooral gefocust op het saneren van golfplaten daken en kwam daar in de loop van tijd gestaag andere asbestsaneringswerkzaamheden bij. Onder andere voor woningcorporaties werden saneringen van asbesthoudende toepassingen in woningen uitgevoerd. Door de jaren heen verscherpte de wet- en regelgeving en de eisen die op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu werden gesteld aan asbestverwijderingsbedrijven. In 2008 voelde Asbestverwijdering Flory BV zich dan ook genoodzaakt een omslag te maken en de focus te verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. Sindsdien heeft Asbestverwijdering Flory BV zich ontwikkeld naar het bedrijf zoals het nu bekend staat: de asbestsaneringsspecialist voor alle mogelijke asbestsaneringen. Van asbestverwijdering in de (zware) industrie tot zorginstellingen, voor groot vastgoedbeheerders, woningbouwcoöperaties, (semi)overheid én agrariër & particulier. Misschien niet tegen de allerlaagste prijs maar altijd met de best mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.

Medewerker Asbestverwijdering Flory BV stofzuigt na Asbestsanering van spuitasbest

Medewerker Asbestverwijdering Flory BV stofzuigt containment na Asbestsanering van spuitasbest

Familiebedrijf

Flory B.V. is een familiebedrijf met een platte organisatie en korte lijnen. Daarbij kenmerkt het bedrijf zich door persoonlijk contact met de opdrachtgever die één gezicht ziet vanaf het eerste contact tot en met de volledige afronding van het project. Hierdoor wordt alle benodigde praktijkkennis vanaf het offerte stadium ingebracht, zijn we flexibel bij tussentijdse wijzigingen en ziet de contactpersoon er persoonlijk op toe gezien dat alle gemaakte afspraken naar volle tevredenheid van de opdrachtgever worden nageleefd. Wij kennen ook geen schroom om de mogelijkheden én onmogelijkheden aan te geven die de opdrachtgever mogelijk zelf niet heeft voorzien.

Wij hechten groot belang aan een goede relatie met onze opdrachtgevers én onze werknemers. Het verwijderen van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest en chroom-6 is een vak wat vraagt om kundige mensen die de vrijheid krijgen hun werk op verantwoordelijke manier uit te voeren. Momenteel hebben wij 42 man eigen personeel die zijn ondergebracht in de bouw CAO. Goed voor het personeel zorgen is voor Flory B.V. echter een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en medewerkers. Hierdoor hebben wij nauwelijks verloop van personeel en werkt u altijd met dezelfde vertrouwde gezichten. Het vakkundig verwijderen gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest en chroom-6 in alle mogelijk situaties kunt u onze mensen dan ook gerust toevertrouwen.

Asbestsanering tussen niet gesprongen explosieven

Asbestsanering tussen niet gesprongen explosieven

Regioneel gesitueerd, landelijk opererend.

Jarenlang voerden wij onze werkzaamheden uit vanuit ons bedrijfspand in Nieuw-Amsterdam. Uiteraard zorgde dit ervoor dat wij onze eerste asbestsanering in Drente uitvoerden en het meest actief zijn in het noorden van Nederland. Door onze werkwijze werden we echter steeds vaker gevraagd door landelijk opererende opdrachtgevers om saneringen waar ook in Nederland uit te voeren. Als asbestsaneringsspecialist hebben wij complexe asbestsaneringen uitgevoerd in alle provincies van Nederland.

Vanwege een grote vraag naar onze diensten in de regio hebben wij in 2016 een vestiging in Groningen geopend. Eens asbestsanering in de provincie Groningen kunnen wij hierdoor nog efficiënter afhandelen. Bezoek ons ook eens op de Rigaweg 34 te Groningen of op de Industrieweg 46 te Nieuw Amsterdam!