0591-302638
Terug naar alle projecten

Asbestsanering ABN-Amro Groningen

Het project ABN Amro op de grote markt in Groningen was een project waarbij de flexibele houding van onze firma goed van pas kwam. De uitdaging op dit project kwam met het feit dat er veel extra asbesthoudende bronnen werden aangetoond tijdens de renovatie sloop.
Doordat er veel meer asbest gesaneerd diende te worden dan voorheen werd aangenomen kwam het kritieke tijdpad van de totale oplevering in het gedrang.

Met name de meer dan driehonderd asbesthoudende asbestpluggen verdeeld over het gehele gebouw met al zijn verdieping bleken uitvoeringstechnisch een uitdaging. Deze bron diende onder het regime van een RK2A ( zwaarste asbestregime )te worden uitgevoerd en te worden vrijgegeven.

Door meerdere containments tegelijk uit te voeren en vrij te geven zijn wij onze opdrachtgever tegemoet te komen. Dit hebben wij gerealiseerd door extra DTA-ers en DAV2 medewerkers inclusief equipment op het project in te zetten.
Door de korte lijnen op de werkvloer tussen alle betrokken partijen hebben wij dit project met goed gevolg opgeleverd. Gezien de hoeveelheid extra asbesthoudende toepassingen die er zijn verwijdert in een relatief kort tijdsbestek kunnen wij met trots terug kijken op dit huzaren stuk.