0591-302638
Terug naar alle projecten

Asbestsanering Ziekenhuis in noord Nederland

Voor een groot Ziekenhuis in het noorden van Nederland zijn wij vaste partner voor het uitvoeren van de asbestsaneringen. De werkzaamheden verschillen van kleine saneringen van een aantal m2 beplating en een enkele pakking tot zeer grote saneringen van complete gebouwdelen. Een aantal interessante projecten zijn hieronder omschreven.

Project: Sanering koorden tunneltracé

Dit project bestond uit het saneren van circa 50 asbesthoudend koorden aanwezig op transportleidingen van de stoom- en warmwatervoorziening. De leidingen die door het kilometers lange tunneltracé van ziekenhuis lopen waren opgehangen aan het plafond van de tunnels. Deze tunnels worden door het ziekenhuis gebruikt als logistieke levensader voor alle vormen van goederen die dagelijks nodig zijn; van het leveren van medicijnen en voedsel tot het afhandelen van de afval- en papierstromen. De voornaamste uitdaging van deze sanering was dan ook het minimaliseren van de hinder voor het transport. Transport vind voornamelijk plaats met behulp van transportkarren in diverse formaten die met behulp van elektrische trekkers die met regelmaat door de tunnel rijden waarbij twee ‘treinen’ elkaar moeten kunnen passeren.  

Een tweede uitdaging op dit project was het tackelen van het gevaar van secundaire emissie welke kan ontstaan bij het scheuren van de traditionele gebruikte plastic folie wanden van de in te zetten containments. Door de hoge mate van activiteit in de tunnel was het risico op een touchering van het containment zeer reëel.

We hebben de bovenstaande uitdagingen getackeld door enerzijds een goede project voorbereiding inclusief goed overleg met de logistiek manager en andere gebruikers van het tunneltracé. De saneringswijze is afgestemd op de situatie door het gebruik van prefab houten containments. De afmetingen van de prefab containments zijn afgestemd op de benodigde doorgangsruimte en door de stevige constructie was het risico van secundaire emissie geminimaliseerd. Ook was het door het gebruik van prefab containments een zeer korte doorlooptijd mogelijk wat essentieel was bij het saneren van koorden in het midden van de tunnel.

De totale duur van het project bedroeg uiteindelijk circa 12 weken. Door de gekozen werkwijze hebben wij zonder problemen alle saneringslocaties op juiste wijze weten te ontdoen van de asbesthoudende koorden.

Alle nieuwe aangebrachte koorden hebben wij een fel groene kleur geven zodat onderhoudswerkers en personeel goed konden zien welke koorden reeds gesaneerd waren en welke posities nog niet. Een eventueel verborgen koord in de leidingen zal zo in de toekomst ook direct herkend worden.