0591-302638

PCB sanering

Letters PCB op rood vlak

Flory, ook voor sanering van PCB houdende toepassingen

Wat is PCB?

PCB (polychloorbifenyl) is een afkorting en verzamelnaam voor een groep moeilijk afbreekbare organische stoffen die bestaan uit een combinatie van één of meerdere chlooratomen en bifenyl (twee benzeen ringen). In het verleden werd PSB in uiteenlopende producten gebruikt en pas na verloop van tijd bleek PCB schadelijk te zijn voor mens en milieu. Vooral doordat de stof zeer moeilijk afbreekbaar is en zich makkelijk hecht aan vetweefsel zorgt het ervoor in dat de stof zich ophoopt in de voedselketen wanneer PCB in het milieu terecht komt.
PCB heeft net als asbest meerdere waardevolle eigenschappen (chemische stabiliteit en onbrandbaarheid) die het geliefd maakten als toepassing in technische producten. Voorbeelden van toepassingen zijn als isolatievloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische- en koelvloeistof en ook als weekmaker in bijvoorbeeld kitten.

Nederlands beleid en regelgeving

De productie en gebruik zijn reeds sinds 1985 verboden en PCB is opgenomen op de lijst van persistent organic pollutants (POPs), moeilijk afbreekbare organische stoffen die volgens het internationale verdrag de ‘Conventie van Stockholm’ moeten worden vermeden.

Vanaf de jaren tachtig is het beleid in Nederland dat met PCB vervuilde apparatuur in Nederland niet meer aanwezig mag zijn. Omdat een transformator een lange levensduur heeft kunnen PCB houdende transformatoren echter nog steeds voorkomen. Hoeveel pcb-houdende condensatoren zich nog in Nederland bevinden, is dan ook niet bekend.

Flory lost het op!

Het verwijderen van PCB houdende transformatoren en andere PCB houdende materialen vraagt om een gedegen en veilige aanpak. Asbestverwijdering Flory bv heeft als geen ander de kennis en ervaring om de sanering van PCB houdende materialen/apparaten uit te voeren. Wij weten welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en kennen de regels omtrent registratie en de omgang met toezichthouders.
Indien u een PCB houdende transformator wil laten saneren of het vermoeden hebt dat u beschikt over een PCB houdende transformator of andere apparaten/materialen neem dan gerust contact met ons op.