0591-302638

Circulairiteit & Duurzaamheid

De visie van FLORY B.V. bij circulariteit.

Bij het renoveren of het amoveren van gebouwen komen diverse materialen, installaties en objecten vrij die conform het circulaire principe een 2e kans verdienen. Flory B.V. kan middels een stoffeninventarisatie inzichtelijk maken welke mineralen, metalen, houtsoorten, installaties en dergelijke zich in het gebouw bevinden.

Aan de hand van de resultaten uit de stoffeninventarisatie en de doelstelling van de opdrachtgever kan met het principe van resultaat gericht samenwerken een Plan van Aanpak worden opgesteld. Flory B.V. voert de demontage werkzaamheden met vakkundig personeel uit en ook de uiteindelijke sloop van het overgebleven casco is bij Flory in goede handen. Voor de uiteindelijke sloop en voor het bouwrijp maken we gebruik van gecertificeerde onderaannemers.

Dit betekent voor u als opdrachtgever dat een gebouw na zijn levensperiode niet als een verlies hoeft te worden gezien maar als een donor van grondstoffen en materialen voor bouw- en renovatieprojecten. Tevens heeft Flory B.V. een afzetmarkt in binnen- en buitenland voor materialen die vrijkomen bij de circulaire sloop zoals bijvoorbeeld kozijnen, deuren en installaties.

Op het gebied van duurzaamheid kan Flory B.V. voorzien in de volgende diensten;
– Zonnepanelen
– Hydrobags
– LED-verlichting
– Warmtepompen

Klik voor meer informatie over de diensten op de bijbehorende buttons onder aan de pagina

Duurzame diensten

Zonnepanelen